Публичная оферта

Реєстрацією на цьому сайті http://www.jitplus.com.ua/ (далі - «Сайт»), Ви підтверджуєте, що Ви ознайомлені та в повній мірі розумієте викладені російською мовою, зазначені нижче Правила предоcтавленія інформаційної підтримки / послуг Сайту, умови використання Сайту і його програмних засобів, Тарифну політику, згодні з ними, приймаєте їх в повному обсязі і зобов'язуєтесь дотримуватися їх зі свого боку.

ПРАВИЛА НАДАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ / ПОСЛУГ САЙТУ

Редакція діє з 01.09.2018 р

Ці Правила регулюють відносини в зв'язку з наданням Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖИТ ПЛЮС» (далі - «Адміністратор») інформаційної підтримки Користувачам сайту, а також послуг з пошуку і підбору контрагентів, зацікавлених в перевезенні вантажу автомобільним транспортом, в обсязі і на умовах, встановлених цими Правилами.

В силу положень ст. 634, ст. 901 Цивільного кодексу України за своєю суттю, типу і змісту цих Правил є Договором надання послуг та Договором приєднання, який може бути укладений шляхом приєднання до них сторони, зацікавленої в отриманні інформаційної підтримки Сайту, і послуг з пошуку і підбору контрагентів. Зацікавлена ​​сторона не може запропонувати свої умови.

Ці Правила застосовуються до будь-якої інформації, що розміщується з використанням Сайту / інших допоміжних сервісів, що обслуговуються Сайтом, в тому числі Мобільного додатки «JIT +» (версія для водія).

Терміни та визначення

Адміністратор - власник сайту http://www.jitplus.com.ua/, програмного забезпечення і Мобільного додатки «JIT +» (версія для водія), який цими Правилами встановлює порядок і умови доступу до Сайту і іншим допоміжним сервісів, які обслуговуються Сайтом, умови використання послуг сайту і інших допоміжних сервісів, що обслуговуються Сайтом, а також забезпечує інформаційну підтримку Користувачам сайту в порядку, обсязі та на умовах, встановлених цими Правилами;

Сайт - http://www.jitplus.com.ua/, а також всі піддоменів і / або афілійовані з програмою домени, в тому числі, на які буде міститися посилання на одному з названих сайтів, в Мобільному додатку;

Мобільний додаток «JitPlus» (версія для водія) (далі - Мобільний додаток, Додаток) - допоміжний сервіс «JIT +» (версія для водія) для мобільних пристроїв, повний доступ до якого, надається Користувачам після їх реєстрації на Сайті за обліковими записами (логіну і паролю);

Користувачі - юридичні / фізичні особи / фізичні особи-підприємці, які зареєструвалися в установленому порядку на Сайті з метою отримання послуг, що надаються Адміністратором в рамках і на умовах, передбачених цими Правилами;

Перевізник - Користувач, який приймає на себе зобов'язання здійснити транспортування і доставку довіреного йому Вантажу в обумовлений пункт призначення, в порядку та на умовах, визначених умовами договору перевезення;

Замовник перевезення - Користувач, який зацікавлений в траснпортіровке і доставці Вантажу в оговренний пункт призначення, в порядку та на умовах, визначених умовами договору перевезення;

Вантажоодержувач - юридична особа / фізична особа / фізична особа-підприємець, уповноважена на отримання вантажу, зазначена як Вантажоодержувача в заявці на перевезення Вантажу і товаросупровідних документах на вантаж, що має обмежене право доступу до інформації / документів, розміщених на Сайті щодо конкретної перевезення;

Вантажовідправник - юридична особа / фізична особа / фізична особа-підприємець, яка пред'явила Вантаж до перевезення і вказане в якості такого в заявці на перевезення Вантажу і товаросупровідних документах на вантаж, що має обмежене право доступу до інформації / документів, розміщених на Сайті щодо конкретної перевезення;

Треті особи - відмінні від користувачів фізичні особи / фізичні особи-підприємці / юридичні особи, залучені в процес Перевезення, в тому числі, але не виключно - водій, агент, експедитор, вантажовідправник, вантажоодержувач;

Вантаж - заявлені до перевезення товарно-матеріальні цінності, описані в заявці на перевезення Вантажу і прийняті Перевізником згідно товаросупровідних документів;

Заявка на перевезення Вантажу (далі - заявка) - розміщена Користувачем на Сайті Заявка згідно з поданим на Сайті зразком в повному обсязі і в належному порядку заповнена Користувачем, в якій вказана наступна інформація:
 • дата, час завантаження і вивантаження;
 • загальні та особливі характеристики необхідного до подачі транспортного засобу;
 • найменування вантажовідправника і вантажоодержувача;
 • маршрут перевезення;
 • місце навантаження і вивантаження;
 • ПІБ / найменування перевізника (якщо перевізник відомий на дату заповнення Заявки) і замовника перевезення (якщо замовник перевезення відомий на дату заповнення Заявки), контактні дані, ПІБ / найменування вантажовідправника і вантажоодержувача, прізвище, ім'я та контактні телефони осіб, відповідальних за приймання та відвантаження вантажу;
 • найменування, характер і параметри вантажу (вага брутто / нетто);
 • терміни виконання перевезення;
  інша інформація, необхідна для виконання Заявки на перевезення Вантажу, надання якої передбачено функціоналом Сайту;

Виконання Заявки / рейсу - доставка Вантажу в пункт призначення та видача його уповноваженій на одержання Вантажу особі (Вантажоодержувачеві / представнику Вантажоодержувача); з метою проведення взаєморозрахунків між Адміністратором та Користувачами під виконанням заявки / рейсу розуміється розміщення Заявки на Сайті і прийняття її до виконання Перевізником незалежно від статусу доставки Вантажу.

Маршрут - встановлений в Заявці шлях прямування транспортного засобу з Вантажем між пунктами навантаження і вивантаження;

Рейс - одна окремо взята перевезення, що здійснюється в рамках виконання Заявки одним окремим транспортним засобом за встановленим в заявці маршруту.

Транспортний засіб - технічно справний автомобіль / причіп / напівпричіп, зареєстрований в установленому законодавством України порядку, який придатний для перевезення вказаного в заявці Вантажу і відповідає вимогам діючих в Україні санітарних та інших норм, що забезпечує як фізичну, так і якісне зберігання Вантажу, пред'явленого до перевезення ;

Товаросупроводжувальний документ - товаротранспортна накладна, встановленої Користувачем форми, яка містить наступні необхідні дані:

- реєстраційний номер автомобіля;

- ПІБ / Найменування перевізника;

- ПІБ / Найменування вантажовідправника;

- ПІБ / Найменування Вантажоодержувача;

- пункти навантаження і вивантаження;

- найменування, кількість місць / вага вантажу;

Використання програми Сайту - надана Адміністратором можливість доступу до інформації, розміщеної на Сайті в обсязі і в порядку, встановленої Правилами, за умови реєстрації Користувача на Сайті, а також можливість розміщення / прийняття Заявок, отримання, використання інформації про хід виконання Заявок, іншої передбаченої функціоналом сайту інформації;

Інформаційна підтримка - послуги з надання інформації про хід здійснення Перевезення і руху Вантажу, про місцезнаходження транспортного засобу, часу прибуття транспортного засобу в місця завантаження / розвантаження, про затримки / можливі затримки транспортного засобу, як по маршруту, так і при завантаження / розвантаження, причини таких затримок;

Абонентська плата - оплата надання послуг Сайту, щодо створення та ведення баз даних, забезпечення можливості розміщення та доступу до заявки, взаємодії користувачів між собою, яка виробляється Користувачем щомісячно шляхом перерахування грошових коштів на особовий рахунок Користувача;

Оплата інформаційної підтримки - оплата за надання інформації про хід виконання Заявки / перевезення;

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована в результаті рамещеніе таких відомостей на Сайті і / або Мобільному додатку;

Обробка персональних даних - збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання і поширення Персональних даних користувачів / їх представників і Третіх осіб, а також передача Персональних даних шляхом надання доступу до них на Сайті / с допомогою Мобільного додатки;

Тарифна політика - умови і порядок здійснення оплати користування послугами Сайту, є невід'ємною частиною цих Правил, і розміщені за посиланням докладніше;

Тестовий період - надається Адміністратором Користувачам час загальною тривалістю 30 календарних днів з моменту реєстрації Користувача на Сайті, для користування послугами Сайту на спеціальних (ексклюзивних) умовах з метою виявлення повноти і можливостей удосконалення функціоналу сайту, Мобільного додатки, підвищення їх ефективності з можливістю пролонгації на розсуд адміністратора і самостійно визначеним ним Користувачам такого періоду, але, в будь-якому випадку, не більше ніж на 12 місяців з моменту ре гистрации такого Користувача на Сайті;

Сервіс «JitPlus» - система, яка об'єднує в собі Сайт та Мобільний додаток «JitPlus» (версія для водія), що дозволяє інформувати користувачів Сайту в особистих кабінетах про наступні етапи виконання Заявки / рейсу за допомогою Програми: підтвердження рейсу водієм транспортного засобу, дата і час прибуття на завантаження, навантаження, дата і час прибуття на вивантаження, вивантаження;

Водій - фізична особа, яка керує транспортним засобом, яке використовує такий транспортний засіб на право володіння, користування, розпорядження, ризик відповідальності якого застрахований за договором обов'язкового страхування. Це особа, в тому числі, яка здійснює управління транспортним засобом на підставі трудового договору (контракту) або цивільно-правового договору з власником або іншим власником транспортного засобу.

Інші терміни та визначення, які використовуються в тексті цих Правил, тлумачаться відповідно до чинного законодавства України та сформованими звичайних правил тлумачення відповідних термінів.

Обсяг послуг / інформаційної підтримки, що надаються Адміністратором:

 • створення і ведення бази персональних даних користувачів;
 • створення контенту сайту / Мобільного програми, що забезпечує можливість розміщення Заявок на перевезення Вантажу зареєстровані в системі Користувачеві;
 • забезпечення вільного доступу до розміщених заявки на перевезення вантажів всіма зареєстрованими в системі Користувачам;
 • створення і ведення бази даних Перевізників і Замовників перевезення, надання вільного доступу до бази даних Перевізників / Замовників перевезення, зареєстрованим в системі Користувачам;
 • створення, ведення бази контактних даних користувачів, постійне оновлення такої бази;
 • забезпечення доступу до даних користувачів виключно зареєстрованим в системі Користувачам;
 • забезпечення можливості прямого взаємодії користувачів між собою, при підтвердженні останніми такої взаємодії шляхом натискання кнопки «додати контакт»;
 • створення контенту, що забезпечує можливість відкриття особистих кабінетів Користувачам з можливістю розміщення і зберігання документів, а також з блокуванням можливості доступу до таких особистих кабінетах іншим Користувачам системи;
 • інформаційна підтримка. Інформація надається Пользовтаелям шляхом розміщення її в особистому кабінеті користувачів, в Мобільному додатку, направлення повідомлень на контактні електронні адреси та телефони користувачів.
 • зберігання в електронному вигляді документів, персональних даних користувачів терміном не менше 365 календарних днів.создание и ведение базы персональных данных Пользователей;

Реєстрація Користувача на Сайті

Необхідною умовою отримання інформаційної підтримки Сайту / отримання послуг з пошуку і підбору контрагентів, зацікавлених в перевезенні Вантажу, є реєстрація на Сайті.

Реєстрація здійснюється відповідно до покрокової інструкції, розміщеній на Сайті, і з зазначенням необхідних даних Користувача, обсяг яких залежить від категорії Користувача.

Для реєстрації на Сайті Користувач - фізична особа вказує свої особисті дані (ПІБ, ІПН, номер телефону, адреса електронної пошти).

Для реєстрації на сайті Користувача - юридичної особи вказується: найменування юридичної особи, його ідентифікаційний номер, а також додаються скановані копії правовстановлюючих документів юридичної особи (Витяг з ЄДРПОУ, витяг із Статуту в частині інформації про види діяльності та повноважень виконавчого органу, наказ про призначення директора / довіреність на представництво).

Реєстрацією на сайті юридичної особи та наданням сканованих копій правовстановлюючих документів останнього, фізична особа-представник, що здійснює таку реєстрацію, підтверджує наявність у нього всіх необхідних повноважень для здійснення такого роду дій від імені реєструється юридичної особи і несе відповідальність за вчинення таких дій.

Для реєстрації на Сайті користувачів - Перевізників, крім інформації, зазначеної вище для реєстрації фізичних / юридичних осіб, зазначаються: реєстраційний номер автомобіля, причепа / напівпричепа, технічні характеристики автомобіля / причепа / напівпричепа, а також відомості про водійському складі (ПІБ водіїв, ІПН, паспортні дані, контактний номер телефону).

Реєстрація вважається завершеною після вказівки Користувачем всієї необхідної інформації і розміщення пакета правовстановлюючих документів (для юридичних осіб) з моменту проставлення Користувачем символу «Я приймаю умови Правил» в спеціальному полі, розміщеному під заголовком.

За результатами реєстрації Користувачам надається доступ до Особистого кабінету на Сайті і / або в Додатку за обліковими даними - логіну (адресою електронної пошти) і паролю, зазначеним при реєстрації, а також можливість оформляти (розміщувати) / змінювати / скасовувати, приймати Заявки на перевезення Вантажу , отримувати Інформаційну підтримку Сайту, інші послуги, передбачені цими Правилами.

Результатом реєстрації Користувача на Сайті є доступ до інформації та баз даних, розміщених на Сайті, в тому числі персональних даних, а також право на розміщення інформації про себе як про Замовника перевезення / Перевізнику, вантажоотримувача, вантажовідправника.

Зареєстровані Користувачі мають право:

 • розміщувати Заявки;
 • отримувати доступ до заявки;
 • отримувати доступ до бази Замовників перевезення / Перевізників;
 • отримувати доступ до бази контактних даних інших користувачів;
 • розміщувати / отримувати інформацію про статус і етапі виконання Перевезення Вантажу виключно в рамках виконання своєї Заявки;
 • безпосередньо взаємодіяти між собою за допомогою Сайту / Мобільного додатки шляхом підтвердження контакту і створення особистого кабінету;
 • розміщувати і зберігати документи, пов'язані з виконанням Заявки;
 • обмежувати можливість доступу до особистих кабінетах іншим Користувачам системи;
 • отримувати інформацію про хід здійснення Перевезення і руху Вантажу, про місцезнаходження транспортного засобу, часу прибуття транспортного засобу в місця завантаження / розвантаження, про затримки / можливі затримки транспортного засобу, як по маршруту, так і при завантаження / розвантаження, причини таких затримок. При цьому, Замовник має право на отримання перерахованої інформації виключно про своє Вантаж в рамках своєї Заявки; Перевізник має право на отримання перерахованої інформації виключно про своє (привлеченном їм) транспортному засобі в рамках прийнятої ним до виконання Заявки;
 • на зберігання в електронному вигляді документів, персональних даних строком не менше 365 календарних днів.
 • Вантажоодержувачу бачити в своєму особистому кабінеті всіх незареєстрованих Перевізників використовують Демо версію Мобільного додатки, які везуть вантаж на пункт вивантаження, що належить Замовнику.размещать Заявки;

Порядок взаємодії при розміщенні / прийнятті Заявок

Доступ всіх користувачів до розміщення Запит, баз даних, іншої інформації забезпечується з моменту їх розміщення на Сайті.

При розміщенні Заявки Користувач має право обмежити загальний доступ до Заявки шляхом розміщення її тільки для певного кола Перевізників, використовуючи кнопку «з ким є контакт».

Для підтвердження готовності Перевізника прийняти Заявку до виконання, Перевізник використовує кнопку «Підтвердити», після чого Заявка вважається підтвердженою і прийнятої до виконання.

З моменту підтвердження Перевізником Заявки Користувачі створюють Спільний Особистий кабінет, доступ до якого мають Користувач, який розмістив Заявку, Перевізник, який підтвердив готовність виконання Заявки, а також зазначені ними треті особи з правом обмеженого доступу.

Користувачі мають право внести в Заявку зміни, закрити Заявку, слідуючи інструкціям Сайту / Додатки.

У Загальних особистому кабінеті міститься Заявка на перевезення, скан копія Договору перевезення (який попередньо укладений між Перевізником і Замовником перевезення), а також деталі Перевезення (дані водія, транспортного засобу, орієнтовний час прибуття водія в місце завантаження / відправлення, тривалість навантаження, час доставки вантажу, час прибуття на вивантаження і тривалість вивантаження).

Перевізник зобов'язаний забезпечити свого водія Мобільним додатком (Демо-версія для незареєстрованих на Сайті користувачів, Повна версія - для зареєстрованих) і проінструктувати Водія про наступні правила його використання:

 1. За запитом системи Водій зобов'язаний повідомляти / підтверджувати інформацію про місцезнаходження, кількості завантаженого / розвантаженого вантажу, про затримки під час перевезення / поломки, так і про затримки при завантаження / розвантаження Вантажу з зазначенням причин такої затримки; реєстраційні дані договору перевезення (контракту); підтвердити факт вивантаження Вантажу; додати фотографію товаросупровідного документа.
 2. Шляхом внесення даних в Мобільний додаток Водій зобов'язаний інформувати Адміністратора про всі проблеми, що виникають в процесі здійснення навантаження, транспортування, розвантаження, повідомляти про вимушених затримок транспортних засобів під час перевезення, аваріях та інших пригодах, що перешкоджають своєчасній доставці Вантажу або загрожують його збереженню, про невідповідність якісних і / або кількісних показниках Вантажу, зазначеним у товаросупровідних документах показниками.

Адміністратор, за допомогою Сайту і / або Програми, на підставі внесених Перевізником / Водієм відомостей, забезпечує Користувача інформацією про хід здійснення Перевезення і руху Вантажу, про місцезнаходження транспортного засобу, часу прибуття транспортного засобу в місця завантаження / розвантаження, про затримки / можливі затримки транспортного засобу , як по маршруту, так і при завантаження / розвантаження, причини таких затримок.

По закінченню перевезення Перевізник додає до Загального особистий кабінет скани товаротранспортних накладних з відміткою Вантажоодержувача про отримання Вантажу, інших товаросупровідних документів на вантаж, і Водій підтверджує факт завершення Перевезення / виконання Заявки на перевезення шляхом натискання кнопки «завершити рейс».

У разі, якщо перевезення не відбулася, або не була завершена (незалежно від причин), Водій також використовує кнопку «завершити рейс» з поміткою статусу перевезення ( «ДТП», відмова від Заявки / отримання Вантажу », перевантаження в інший транспортний засіб» і т.д.), на підставі чого Замовник підтверджує такий статус і вносить необхідні зміни в Заявку згідно з інструкціями Сайту, а також оновлює інформацію в Загальному особистому кабінеті користувачів.

Оплата послуг Сайту / Інформаційної підтримки

З моменту реєстрації на Сайті і створення особистого облікового запису, Користувачеві відкривається особистий особовий рахунок, на який Користувач зобов'язаний внести місячну Абонентську плату, в розмірі, передбаченому Тарифної політики. Користувач має право дострокового (авансового) поповнення балансу абонентської плати.

Доступ до функціоналу сайту надається Користувачу протягом 2 (двох) годин з моменту надходження Абонентської плати на особовий рахунок Користувача і можливий виключно за умови позитивного балансу Користувача на його особовому рахунку на суму, встановлену Тарифної політики.

Оплата інформаційної підтримки здійснюється Користувачами окремо в порядку і розмірі, передбаченому Тарифної політики.

Адміністратор щомісяця, не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем надання послуг, надає Користувачам Акт виконаних робіт (наданих послуг) на суму Абонентської оплати та оплати інформаційної підтримки Сайту, Адміністратор не є платником податку на додану вартість.

У разі несвоєчасної оплати за інформаційну підтримку, несвоєчасного внесення Абонентської плати, Адміністратор має право призупинити доступ Користувача до Сайту / Додатком. При цьому Адміністратор не несе ніякої відповідальності за неотримання інформації Користувачем в такий період.

тестовий період

З моменту реєстрації на Сайті кожен Користувач стає учасником тестування сайту http://www.jitplus.com.ua/, програмного забезпечення і Мобільного додатки «JIT +», його піддоменів сайтів і афільованих з програмою доменів.

Тестовий період триває 90 календарних днів з моменту реєстрації Користувача на Сайті і не може бути скорочений Адміністратором на свій розсуд.

Протягом тестового періоду Користувач зобов'язаний не менш ніж 2 раз в 10 днів і / або за запитом Адміністратора надавати в запропонованому Адміністратором форматі інформацію про якість послуг, що надаються, наявних на їх погляд недоліки в функціоналі сайту, пропозиції щодо наповнення функціоналу сайту / Мобільного додатки.

Адміністратор має право на свій розсуд продовжити тестовий період Користувачеві в індивідуальному порядку, про що Користувачеві надається за допомогою електронної пошти повідомлення про пролонгацію тестового періоду із зазначенням терміну такого продовження.

Користувач підтверджує прийняття пролонгації тестового періоду шляхом вчинення будь-яких дій з розміщення Заявок, використання Особистого кабінету, продовження використання будь-якого іншого функціоналу сайту / Мобільного додатки.

Оплата в тестовий період проводиться на спеціальних умовах, згідно Тарифної політики.

податкові гарантії

У разі виникнення спірних питань з контролюючими органами щодо документів бухгалтерського та податкового обліку, або господарських операцій, що виникли в зв'язку з використанням послуг Сайту / наданням інформаційної підтримки, Користувач зобов'язується всебічно сприяти вирішенню спірних питань, надавати інформацію, довідки, пояснення, копії документів, оригінали документів для ознайомлення, своєчасно і в повному обсязі надавати відповіді на запити фіскальних органів, в разі необхідності направл ять своїх уповноважених представників в якості свідків для дачі показань щодо підтвердження господарських відносин з Адміністратором.

Користувач повинен негайно повідомити Адміністратора про наявність отриманого запиту від контролюючого органу із взаємин з Адміністратором, отриманого Користувачем Акта або Податкового повідомлення - рішення, складеного за результатами перевірки, в яких, на думку податкового органу, донарахована сума податків у зв'язку із зобов'язаннями адміністратора і надати копію такого Акта або Податкового повідомлення - рішення.

відповідальність

Адміністратор зобов'язується максимально сприяти і докладати всіх можливих зусиль для зниження виникають у користувачів в процесі перевезення ризиків, сприяти відкритості в процесі перевезення і можливості доступу всім залученим в процес перевезення особам в порядку і в обсязі, встановленому цими Правилами, самими Користувачами.

При цьому, Користувачі, реєструючись на Сайті, розуміють і підтверджують, що Адміністратор не є Перевізником / представником Перевізника Вантажу, Замовником перевезення / представником Замовника перевезення, і згодні з тим, що Адміністратор не несе відповідальність за процес виконання Заявки і осущестленія Перевезення, в тому числі за:

 • терміни здійснення Перевезення;
 • втрату / недостачу, псування ввіреного Перевізнику Вантажу;
 • шкоду, заподіяну майну користувачів, третіх осіб при виконанню Перевезення;
 • можливі нещасні випадки при Послуги з перевезення;
 • повноту і своєчасність проведення взаєморозрахунків користувачів між собою;
 • відмова від перевезення;
 • інші порушення законодавства України, умов Договору перевезення.

Адміністратор також не несе відповідальність за повноту і достовірність персональних даних, зазначених Користувачами при реєстрації на Сайті, достовірність і повноту правовстановлюючих документів, так і інформації і даних, що стосуються безпосередньо перевезення.

Всі ризики вказівки недостовірної інформації при оформленні (розміщенні) Заявки на перевезення Вантажу або при використанні Сайту та / або Програми несуть Користувачі.

Сайт та Додаток можуть містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені сайти і їх Контент не перевіряються Адміністратором на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т.п.). Адміністратор не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ з використанням Сайту і / або Програми, в тому числі за будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб, рекламу і т.п. , а також за доступність таких сайтів або контенту і наслідки їх використання Користувачем.

Ризик використання Сайту і Додатки лежить на Користувача. Адміністратор, оператори дротового і бездротового зв'язку, по мережах яких надається доступ до Сайту та / або Додатку, афілійовані особи, постачальники, агенти Адміністратора не пропонують будь-б то не було гарантій щодо Сайту і Додатки.

У разі порушення Користувачем Правил Адміністратор має право обмежити Користувачеві доступ до певних або всіх функцій Сайту і Додатки з направленням відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Користувача.

У разі несвоєчасного внесення абонентської плати, Адміністратор має право призупинити доступ Користувача до Сайту / Додатком. При цьому Адміністратор не несе ніякої відповідальності за неотримання інформації Користувачем в такий період.

У разі несвоєчасного здійснення Користувачем оплати інформаційної підтримки, Адміністратор має право призупинити, а в разі систематичної (більше двох разів) несплати - заблокувати доступ Користувача до Сайту / Додатком, при цьому, Абонентська плата Користувачеві не повертається. Адміністратор не несе ніякої відповідальності за неотримання інформації Користувачем в такий період.

інші умови

Адміністрація, Користувачі підтверджують, що при использовния функціоналу сайту, а також при веденні листування допускається використання аналогів власноручного підпису Сторін. Сторони підтверджують, що всі повідомлення, повідомлення, угоди і документи підписані аналогами власноручного підпису, мають юридичну силу і є обов'язковими для виконання. Під аналогами власноручного підпису розуміються уповноважені адреси електронної пошти та облікових даних до Особистого кабінету на Сайті і / або в Додатку.

Всі повідомлення, повідомлення, претензії, угоди, документи і листи, спрямовані з використанням уповноважених адрес електронної пошти, Додатки і системи електронного документообігу, вважаються надісланими та підписаними Сторонами.

Користувачі і Адміністратор зобов'язуються забезпечувати конфіденційність відомостей та інформації, необхідних для доступу до уповноважених адресами електронної пошти та Особистого кабінету на Сайті і / або в Додатку, не допускати розголошення такої інформації і передачу третім особам, за винятком випадків, коли таке розголошення санкціоноване Користувачем. До моменту отримання інформації про порушення режиму конфіденційності, всі дії і документи, вчинені і спрямовані за допомогою уповноваженого адреси електронної пошти, навіть якщо такі дії і документи були здійснені і спрямовані іншими особами, вважаються досконалими і спрямованість відповідній особі.

У всьому іншому, що не врегульовано Правилами, Адміністратор і Користувачі керуються чинним законодавством України.

Всі повідомлення, повідомлення, угоди, документи і листи, спрямовані з використанням уповноважених адрес електронної пошти, Додатки і Системи електронного документообігу, або за допомогою послуг поштового зв'язку вважаються належним чином спрямованими і підписаними відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», а також Закону України «Про електронний цифровий підпис», при использовани Сайту, обміну повідомленнями за допомогою електронних поштових адрес не потрібно запевнення еле тронній цифровим підписом, крім випадків обміну документами через систему MEDoc., при використанні якої, Адміністратор / Користувачі зобов'язані використовувати електронний цифровий підпис. Інформація в електронній формі, підписана простий електронним підписом, визнається електронним документом, рівнозначним документом на паперовому носії.

Користувач негайно зобов'язаний повідомляти про зміну своїх реквізитів. Всі повідомлення та інші повідомлення, спрямовані за старими адресами до отримання повідомлення про зміну адреси одержує Сторони, вважаються дійсними, а всі додаткові витрати і збитки, що виникають внаслідок несвоєчасного повідомлення про зміну реквізитів, будуть лягати на Сторону, несвоєчасно відомий про зміну таких реквізитів.

Адміністратор гарантує зберігання і забезпечує доступ до розміщених електронним документам на Сайті і / або в Додатку терміном не менше 365 календарних днів.

Конфіденційність

За винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, Користувачі, а також їх керівники, агенти і радники будуть зберігати і не будуть розголошувати інформацію про наявність та зміст взаємин, що виникають в результаті ипользования послуг Сайту, а також будь-яку письмову, усну, іншу якусь інформацію, отриману в зв'язку з використанням послуг Сайту і надання інформаційної підтримки, якщо тільки така інформація не є або не стане публічно доступною в результаті її санкціонованого розголошуючи ня.

Жодна із Сторін не буде розкривати інформацію будь-якої третьої сторони, керівнику, агенту або раднику третьої сторони за винятком випадків, коли це необхідно для виконання своїх зобов'язань за Договором перевезення, за умови, що така особа буде дотримуватися конфіденційності встановлену цими Правилами. Користувачам забороняється надавати доступ до особистого кабінету в Додатку і / або на Сайті третім особам.

Персональні дані

Реєструючись на Сайті кожну фізичну особу - Користувач, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає Адміністратору і іншим Користувачам згоду (дозвіл) на обробку своїх Персональних даних в письмовій та / або електронній формі в обсязі, що міститься на Сайті, в договорах, рахунках, актах, накладних та інших документах, які видаються, формуються, надаються в результаті отримання / надання послуг в рамках цих Правил.

Метою обробки Персональних даних є:

 • забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, що виникають між Користувачами, а також між Користувачами і Адміністратором;
 • розміщення і обробка Заявок користувачів;
 • збір статистичної інформації по роботі Сайту для її обробки і використання при впровадженні нових сервісів і послуг, нововведень і поліпшень;
 • для інформування користувачів про умови надання послуг, зміни в сервісах і організації Сайту, а також для інших цілей, що не суперечать вимогам чинного законодавства України.обеспечение реализации гражданско-правовых отношений, возникающих между Пользователями, а также между Пользователями и Администратором;

Надаючи Персональні дані і згоду на їх обробку, користувачі дати йому свою згоду на використання персональних засобів зв'язку, в тому числі з метою розсилок рекламного та інформаційного характеру, інформації про знижки, акції, заходи, іншої інформації пов'язаної з функціоналом цього Сайту, і послуг, що надаються адміністратором в рамках цих Правил.

Реєструючись на Сайті, і надаючи / вказуючи Персональні дані Третіх осіб в процесі використання послуг Сайту, Користувач підтверджує, що він в передбаченому законом порядку і належній формі отримав дозвіл (згоду) таких Третіх осіб на обробку (в тому числі використання і поширення) Персональних даних третіх осіб, як Користувачем, так і Адміністратором, в обсязі, передбаченому цими Правилами. Адміністратор не несе відповідальність за обробку персональних даних третіх осіб, наданих Користувачами без належного дозволу (згоди) Третіх осіб.

Гарантія та Запевнення Сторін.

Використовуючи Сайт, Користувач підтверджує, що у нього є необхідне обладнання, програмне забезпечення та можливість користування Сайтом, електронна пошта і доступ в Інтернет. Користувач розуміє і погоджується, що Адміністратор не несе відповідальності за те, як Сайт буде працювати з системою Користувача.

Користувач зобов'язаний користуватися Сайтом і / або Додатком сумлінно, не порушуючи чинного законодавства України, прав і свобод третіх осіб, не використовуючи апаратні або технічні засоби, здатні вносити зміни в роботу Сайту і / або Програми, які не передбачені при звичайному їх використанні.

Користувач може використовувати Сайт виключно в цілях, передбачених цими Правилами, і зобов'язується не використовувати Сайт для будь-яких комерційних і бізнес цілей, не передбачених Правилами, зобов'язується не вступати в заборонені законодавством України угоди з іншими Користувачами Сайту, не використовувати контент сайту для поширення незаконної реклами або незаконної пропаганди, а також з метою порушення конкуренції.

Користувачі підтверджують і гарантують, що вантаж не вкрадено, не є забороненим до перевезення, є всі необхідні, передбачені законодавством України дозволу для його перевезення. Користувачі мають повне законне право на володіння, розпорядження таким Вантажем з моменту розміщення Заявки на Сайті і протягом всього терміну її виконання, або належним чином уповноважені особами, які мають законне право на володіння і розпорядження Вантажем, і діють в їх інтересах, в тому числі, як агенти, експедитори.

Вантаж не є предметом / об'єктом злочину, не перебуває під арештом, не є зброєю, наркотичними / психотропними речовинами, контрабандою, його перевезення дозволена і законна в розумінні чинного законодавства України;

Маршрут не проходить по території тимчасово непідконтрольною Україні, а також території тимчасово окупованій республіки Крим;

Транспортні засоби не використовувалися / не використовуються на території тимчасово непідконтрольною Україні, а також території тимчасово окупованій республіки Крим.

Реєструючись на Сайті, Користувачі - юридичні особи, надають один одному такі Запевнення, підтверджують їх достовірність і визнають, що інші Користувачі, а також підписують будь-які документи, покладаючись на наступні Запевнення іншого боку:

 1. Є належним чином заснованим юридичною особою правомочним відповідно до законодавства України на укладення угод;
 2. Користування послугами Сайту не вимагає здійснення відповідних корпоративних дій юридичної особи, погоджень його ісполнітелних / контролюючих органів, учасників і т.д .;
 3. Будь-які документи, які підписуються і будуть підписуватися особою, яка відповідно до чинного законодавства, Статутом та іншими документами Користувача має право діяти від його імені;
 4. Користувачами були здійснені всі дії, дотримані всі умови і отримані всі дозволи і згоди, які потрібні для того, щоб Користувачі могли укласти Договір перевезення, користуватися послугами Сайту і виконувати свої зобов'язання перед іншими користувачами і Адміністратором, і, щоб зобов'язання були правомірні, дійсні і мали юридичну силу;
 5. Ні Договір перевезення, ні виконання його умов, умов цих Правил не порушують і не будуть порушувати ніяких положень законів та інших нормативно-правових актів, статуту або внутрішніх документів поьзователя, договорів та інших зобов'язань користувачів перед учасниками, кредиторами, державними органами або іншими особами;
 6. Відповідно до чинного законодавства платежі можуть бути здійснені без необхідності отримання будь-яких погоджень або дозволів;
 7. Користувачі зобов'язуються здійснити всі дії, які можуть знадобитися в майбутньому для виконання зобов'язань, в тому числі, без обмежень, внести необхідні зміни, оформити і подати інші документи або отримати необхідні дозволи і згоди;
 8. Надана Користувачами інформація є достовірною, а надані документи отримані в уповноважених органах, є справжніми і містять достовірні дані;
 9. Користувачі сплачують всі передбачені законодавством України податки та збори, податкова і інша звітність відповідно до чинного законодавства України подається в установленому законодавством України порядку і строки, а всі операції повністю відображені в первинній документації користувачів, а також у фінансовій, статистичної та іншої звітності.

Користувачі зобов'язуються негайно сповістити Адміністратора про те, що зазначені Запевнення про обставини перестають бути достовірними через зміни в правовому, майновому або фінансове становище Користувача, а також про всі інші обставини, які по його розумного судження істотно впливають на його здатність виконувати умови Правил.

Користувач, який порушив зазначені в цьому розділі гарантії і Запевнення про обставини, відшкодовує Адміністратору всі збитки, спричинені таким порушенням.

Зміни Правил Сайту

Адміністратор має право в односторонньому порядку змінювати умови Правил без будь-якого спеціального повідомлення. Такі зміни вступають в силу на наступний день з моменту опублікування нової редакції Правил на Сайті і / або в Додатку і / або напряму Пользоваелю повідомлення про зміну умов Правил на адресу електронної пошти Користувача.

Користувач зобов'язаний ознайомитися з новою редакцією Правил. Продовження використання функціоналу сайту і / або Додатки означає згоду Користувача з умовами нової редакції Правил.

врегулювання суперечок

Адміністратор розраховує, що Користувач негайно проінформує його про всі претензії до роботи Адміністратора або ситуаціях, коли адміністратор, на думку Користувача, порушив узяті на себе зобов'язання щодо забезпечення інформаційної підтримки та послуг Сайту, ці Правила. Будь-яка претензія Користувача, що відноситься до якості надання інформаційної підтримки та предсотавленія послуг Сайту буде розглянута Адміністратором протягом 7 днів.

Всі суперечки, що виникають або пов'язані з наданням послуг за цими Правилами, неврегульовані Адміністратором і Користувачем в мирному порядку передаються на розгляд та остаточне вирішення до компетентного господарський суд України відповідно до встановленої підсудності та підвідомчості.

У разі, коли Користувачем є іноземна особа, суперечка передається на розгляд і остаточне вирішення до Господарського суду Миколаївської області відповідно до норм матеріального права України.

Інтелектуальна власність

Всі ресурси Сайту, включаючи текстове і графічне зміст, структуру і оформлення сторінок Сайту / Мобільного додатки, включаючи тексти, зображення, дизайн, логотип, дизайн сайту / Мобільного додатки, його фрагменти, елементи є об'єктом прав інтелектуальної власності, виключні майнові права на які належать адміністратору і охороняються чинним законодавством України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права».

Заборонено копіювання системних / програмних ресурсів, публікація, розповсюдження, передача, внесення змін, зберігання або обробка контенту і / або його частини, використання будь-яких матеріалів і будь-якої інформації Сайту / Мобільного додатки в цілях, не передбачених цими Правилами і при відсутності дозволу на ці дії власника сайту - адміністратора і / або матеріалів, які на ньому розміщені. Будь-яке копіювання та / або несанкціоноване Адміністратором використання інформації, недотримання вказаних умов буде витлумачено як порушення прав інтелектуальної власності Адміністратора.