Тарифна політика

ТАРИФНА ПОЛІТИКА

Тарифна політика являє собою умови і порядок здійснення оплати за користування послугами Сайту http://www.jitplus.com.ua Мобільного додатки «JIT +» (версія для водія) (далі - «Сайт»), а також всіх піддоменів і / або афілійованих з програмою доменів, в тому числі, на які буде міститися посилання на одному з названих сайтів, в Мобільному додатку, і є невід'ємною частиною Правил надання інформаційної підтримки / послуг Сайту (далі - «Правила») і регулює фінансові взаємовідносини Сторін - Адміністратора і Польз ователей - (далі - «Тарифна політика»).

Терміни та визначення, які використовуються в тексті справжньою Тарифної політики, закріплені і використовуються відповідно до умов Правил або чинного законодавства України та сформованими звичайних правил тлумачення відповідних термінів.

У зв'язку з проведенням тестування Сервісу «JitPlus» користування послугами Сервісу «JitPlus» здійснюється Користувачами на безкоштовній основі протягом 90 (дев'яносто) календарних днів з моменту реєстрації Користувача на Сайті.

 

Администратор оставляет за собой право изменить строк бесплатного пользования Сервисом «JitPlus», уведомив о таком своем решении на Сайте.